Goście Pańscy Drukuj Email
Autor: Herbert Carson   
czwartek, 11 marca 2010 21:29

Słowo Boże domaga się odpowiedzi, obojętne czy jest głoszone z kazalnicy czy przedstawione w sposób wizualny przy stole. Czy jest to słowo słyszalne czy widzialne, Bóg domaga się konkretnej odpowiedzi w postaci opamiętania, wiary i posłuszeństwa. Gdy rozpatrujemy odpowiedź uczestnika Wieczerzy Pańskiej, musimy czynić to w kontekście łaski Bożej. Wieczerza jak już stwierdziliśmy, podkreśla inicjatywę ze strony Boga, który w swojej łasce dał Syna a z Nim daje błogosławieństwa przymierza zapieczętowane w krwi Chrystusa. Nasza odpowiedź nie jest nigdy zasługą z naszej strony, jaką mamy wobec zbawczego dzieła Bożego docierającego do naszych serc. Zawsze jest to odpowiedź podpowiedziana przez łaskę i w istocie możliwa poprzez odnawiającą łaskę Bożą – działającą wewnątrz nas.