Boże dzieło w stolicy rozpusty Drukuj Email
Autor: Paweł Jurkowski   
sobota, 12 września 2020 18:29

 
Niech i tobie otworzą się niebiosa Drukuj Email
Autor: Marain Biernacki   
piątek, 11 września 2020 11:01

 
Wewnętrzny i zewnętrzny człowiek Drukuj Email
Autor: Młodzież KZNH   
wtorek, 08 września 2020 00:00

 
Nowotestamentowa ewangelizacja Drukuj Email
Autor: Paweł Jurkowski   
poniedziałek, 07 września 2020 00:00

 
Nabożeństwo z KCH Kołobrzeg Drukuj Email
Autor: KCH Kołobrzeg   
niedziela, 06 września 2020 18:32

 
Czy chcesz czegoś więcej? Drukuj Email
Autor: Dariusz Zwiahel   
czwartek, 03 września 2020 20:00

Zapraszamy do wysłuchania kazania pt. "Czy chcesz czegoś więcej?" wygłoszonego przez br. Dariusza Zwiahela podczas nabożeństwa  w dniu 30.08.2020 r. w Zborze KZ w Bytomiu Odrzańskim.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Samarytański typ pobożności Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
wtorek, 01 września 2020 19:20
Zachowanie niektórych chrześcijan zdradza, że ich naśladowanie Jezusa Chrystusa wypływa wyłącznie z tego, co zdołają podejrzeć u innych wierzących. Sami nie mają o tym zielonego pojęcia. Brakuje im własnej, wrodzonej świadomości i wyczucia. Nie widać też w nich - naturalnego dla zrodzonych z Boga - zapotrzebowania na duchowy pokarm ani potrzeby bliskiej społeczności z braćmi i siostrami w Chrystusie. Owszem, potrafią zachować się po chrześcijańsku, lecz jest to wynikiem bardziej powielania postaw zaobserwowanych u innych, aniżeli osobistego rozeznania w tym zakresie.

Ciśnie mi się tu do głowy biblijny przykład Samarii i jej mieszkańców. Jak wiadomo, po deportacji rodzimych Izraelitów do Asyrii, na terenach Izraela osiedlono ludzi z narodów podbitych w innych częściach Wschodu. Ponieważ nie mieli oni pojęcia o tym, jak należy czcić JHWH, początkowo źle im było w Ziemi Świętej. Gdy na początku ich zamieszkania tamże nie oddawali czci Panu, nasłał Pan na nich lwy, które ich rozszarpywały. Wtedy doniesiono królowi asyryjskiemu tak: Ludy, które zagarnąłeś i osiedliłeś w miastach samaryjskich, nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi, toteż nasłał on na nich lwy, które pozbawiają je życia, gdyż one nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi [2Kr 17,25-26].

Więcej… [Samarytański typ pobożności]
 
Nabożeństwo z CCNŻ w Gdańsku 30.09.2020 Drukuj Email
Autor: CCNŻ Gdańsk   
niedziela, 30 sierpnia 2020 00:00

 
Stopniowe gorsze od nagłego Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
sobota, 29 sierpnia 2020 00:00
Następstwa najazdu ziemi Izraela przez Asyrię i związane z tym przesiedlenia ludności, dobrze ilustrują aktualną sytuację w Kościele. Rozmyślałem dziś o tym od rana po lekturze 17. rozdziału Drugiej Księgi Królewskiej. Rozdział ten opisuje odstępstwo Narodu Wybranego od Boga i jego następstwa. Był to proces powolny i na poszczególnych jego etapach mało zauważalny. Izraelici stopniowo zaczęli postępować w sposób sprzeczny z wolą PANA, swego Boga [2Kr 17,9 BE], albo inaczej: Synowie Izraela robili potajemnie przeciwko PANU, swemu Bogu, to co nie było słuszne [NBG]. 
Więcej… [Stopniowe gorsze od nagłego]
 
Oddaj Panu swą młodość! Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
piątek, 28 sierpnia 2020 12:11

 
Strumienie na pustyni - 26 sierpień Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
środa, 26 sierpnia 2020 00:00

... nie ma jej we mnie. Job 28,14

Wspominam lato, kiedy mówiłam, „potrzebuję morza, powietrza morskiego by się wzmocnić”. Udałam się więc nad ocean, lecz on szumiąc jakby powiedział: „nie ma go we mnie” i nie spełnił mych życzeń, więc pomyślałam: „znajdę odpoczynek na górskich szczytach”. Wyruszyłam więc w góry. Obudziłam się wczesnym rankiem; przede mną wznosiła się bardzo wysoka góra, którą tak pragnęłam widzieć; lecz i ona mówiła: „nie we mnie!”

Więcej… [Strumienie na pustyni - 26 sierpień]
 
Strumienie na pustyni - 25 sierpień Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
wtorek, 25 sierpnia 2020 05:00

„... Nie ma jej we mnie”. ( Job 28,14)

Wspominam lato, kiedy mówiłam, „potrzebuję morza, powietrza morskiego by się wzmocnić”. Udałam się więc nad ocean, lecz on szumiąc jakby powiedział: „nie ma go we mnie” i nie spełnił mych życzeń, więc pomyślałam: „znajdę odpoczynek na górskich szczytach”. Wyruszyłam więc w góry. Obudziłam się wczesnym rankiem; przede mną wznosiła się bardzo wysoka góra, którą tak pragnęłam widzieć; lecz i ona mówiła: „nie we mnie!”

I ona nie dała zadowolenia, jakiego szukałam. O, ja potrzebowałam oceanu Jego miłości i górskich wysokości Bożych prawd dla mego życia wewnętrznego. Potrzebuję tej mądrości, o której morska głębina mówi: „nie ma jej we mnie”, mądrości, której nie da się porównać z drogocennymi kamieniami i złotem! Chrystus jest najwyższą mądrością, odpowiadająca naszym najgłębszym potrzebom. Nasze wewnętrzne wzburzenie może być zaspokojone tylko przez objawienie Jego wiecznej przyjaźni i miłości ku nam.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 25 sierpień]
 
Duchowa walka Drukuj Email
Autor: Andrzej Luber   
poniedziałek, 24 sierpnia 2020 00:00

 
Historia o człowieku, który sprawił kłopot Jezusowi Drukuj Email
Autor: Paweł Sochacki   
niedziela, 23 sierpnia 2020 10:00

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 155